αυτοκόλλητα – Ιανουάριος 2012

κυκλοφόρησαν σε 2100 αντίτυπα